Ateliér Libeň

Ateliér, s možností užívání i jako rodinný dům, překlenuje dvě terénní úrovně stavebních pozemků v pražské Libni. Moderním tvaroslovím hmoty, ovlivněných i půdorysem pozemku, přiznává stavba současnou dobu svého vzniku, svojí dřevěnou fasádou v šedohnědém přírodním tónu však odkazuje na poetiku míst a  zákoutí staré Libně, řemeslných dílen adřevěných zadních traktů, které byly odvráceny od hlavní třídy k říčce Rokytce, trati případně do samotných dvorů činžovních bloků.