Maříž

Realizace dřevěné boudy v části ruin bývalého rozsáhlého statku v obci Maříž. Obec na česko-rakouském pomezí se v minulosti stala součástí oploceného pohraničního pásma, kdy se takřka vylidnila. Realizace obytné buňky je vstupním počinem zpětné "kolonizace" pozemku před plánovaným záměrem rozsáhlejší rekonstrukce obytných budov. Nová lehká hmota je vepsána do vnitřních hran části původních kamenných stěn, oba póly spojuje betonový věnec, vystupňovaný v podobě vstupního robustního rámu.