Veřejný prostor Řečany

Studie obnovy historické návsi obce Řečany nad Labem v blízkosti původně románského kostela a v současnosti vybudovaného komunitního domu pro seniory. (spolupráce SPIN, ARCHUM)